امروز دوشنبه ، ۲۳ تیر ۱۳۹۹
یا رب گناهکارم و آلوده دامنم

 

 

 یا رب گناهکارم و آلوده دامنم 
تو چاره‌ساز و از همه بیچاره‌تر منم 
مأیوس از عنایت و لطف تو نیستم 
با این همه گناه که باشد به گردنم 
صدبار توبه کرده و توبه شکسته‌ام 
این بار توبه کردم از این توبه‌کردنم 
شیطان هماره دشمن من، تو همیشه دوست 
من دوست را نهاده به دنبال دشمنم 
بگذشت عمر و برزخ من می‌شود شروع 
از لحظه‌ای که روح جدا گردد از تنم 
ای مرگ مهلتی که در این تنگنای وقت 
دست دعا به دامن آل عبا زنم 
خواهی اگر گناه مرا بر رُخم کشی 
بهتر که خویش را به جهنّم بیفکنم 

کردم گناه و توبه شکستم هزار بار 
یکدم نشد که سر عوض توبه بشکنم 
دریا حریف نیست که پاکم کند دگر 
باید شود به خون جگر پاک، دامنم 
«میثم» همیشه بوده به عفوت امیدوار 
کی با چنین امید شود نار مسکنم؟