امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
هزاران بار اگر سوزی به نارم

 

 

 

 

هزاران بار اگر سوزی به نارم

 

به عفوت همچنان امیدوارم

 

وجودم گشته همچون نخل بی‌بار

 

مگر بخشی به چشم اشکبارم

 

تو و غفران و عفو بی‌حسابت

 

من و جرم و گناه بی‌شمارم

 

تو ستارالعیوب استی ولی من

 

چه سازم با گناه ‌آشکارم

 

ز بس العفو گفتم عفو کردی

 

ز العفو و ز عفوت شرمسارم

 

چی‌ام من تا تو بر من سخت‌گیری؟

 

کی‌ام من تا بسوزانی به نارم؟

 

اگرچه خود ز کاه استم سبک‌تر

 

ولی سنگین‌تر از کوه است بارم

 

تمام عمر بودم از تو غافل

 

گذشته با گنه لیل و نهارم

 

خدای مهربان! کی می‌گذاری

 

که پا در آتش دوزخ گذارم؟

 

منم «میثم» اگر خوبم اگر بد

 

امیرالمؤمنین را دوست دارم