امروز یکشنبه ، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
در مکتب اهل فضل و ایمان(مدح)

 

در مدح مولا امیرالمؤمنین

 

 

در مکتب اهل فضل و ایمان

 

قرآن، علی و علی‌ست قرآن

 

توحید، علی، علی‌ست توحید

 

ایمان، علی و علی‌ست ایمان

 

اعمال، علی، علی‌ست اعمال

 

میزان، علی و علی‌ست میزان

 

معبودِ هماره غرق معبود

 

انسان همیشه فوق انسان

 

در کوی وصال او پرد دل

 

از خاک قدوم او دمد جان

 

عالم به در سراش سائل

 

خلقت به یم عطاش مهمان

 

مرهون شفاش نجل مریم

 

محتاج دعاش پور عمران

 

یک ذرۀ او هزار خورشید

 

یک قطرۀ او هزار طوفان

 

یک جملۀ او هزار حکمت

 

یک گفتۀ او هزار عرفان

 

یک بندۀ حکمتش ابوذر

 

یک شیفتۀ ولاش، سلمان

 

یک آینه از جمال او نور

 

یک سوره ز وصف اوست فرقان

 

کعبه به ولادتش مزین

 

عالم به ولایتش مسلمان

 

خلقت همه عبد و اوست مولا

 

عالم همه مور و او سلیمان

 

خیبرشکن رسول اکرم

 

سردار سپاه حی سبحان

 

پیراهن نو تن رعیت

 

پیران کهنه سهم سلطان

 

کی دیده چنین بزرگواری؟

 

کی داشته این عطا و احسان؟

 

در اوج حکومت از کرامت

 

بر طفل یتیم می‌پزد نان

 

فردا به فرشته می‌کند ناز

 

گر یک نظر افکند به شیطان

 

بر دادن خاتمش کند فخر

 

ختم رسل و خدای منان

 

گه تیغ کشد به حفظ اسلام

 

گه رنج برد برای قرآن

 

ای ماه، نهاده رو به خاکت

 

ای داده به آفتاب فرمان

 

تو کیستی ای تمام تاریخ؟

 

تو کیستی ای امام دوران؟

 

تو کیستی ای هماره پیدا؟

 

تو کیستی ای همیشه پنهان؟

 

هم وهم ز وصف توست عاجز

 

هم عقل ز کار توست حیران

 

یک خوشه ز خرمن تو فردوس

 

یک لاله ز روضۀ تو رضوان

 

گر عمر جهان تمام گردد

 

مدح تو نمی‌رسد به پایان

 

مرهون دعای توست عالم

 

محتاج عطای توست درمان

 

تو بودی و ما همه نبودیم

 

بستیم به دوستیت پیمان

 

از پای تو چشم برنداریم

 

از دست دهیم اگر سر و جان

 

ماییم و تولی و تبری

 

جان را بستان و این دو مستان

 

با مهر تو دوزخ است جنت

 

بی مهر تو جنت است نیران

 

دامان شما و دست «میثم»

 

ای دست دو عالمت به دامان!

 

 

صیام تا قیام 4 – استاد سازگار