امروز سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
به آن خدای که بخشد به انس و جان، جان را (خط شیعه)

 

خط شیعه

 

 

 


به آن خدای که بخشد به انس و جان، جان را 
به آن نبی که فروغش گرفت امکان را 
اگر سعادت دنیا و آخرت خواهید 
ز اهل بیت بگیرید حکم قرآن را 
که اهلبیت، خدا را مظاهر حلمند 
که اهلبیت همان راسخون فی العلمند 
قسم به جان محمد که سیّد دو سراست 
قسم به سوره کوثر که سوره زهراست 
که شیعه راست دو میلاد از کرامت حق 
یکی به قلب غدیر و یکی به غار حراست 
غدیر و غار حرا رمز وحدت شیعه است 
خدا گواست که این دو، دو بعثت شیعه است 
غدیر چشمه جوشان فیض لم یزلی ست 
غدیر مثل حرا یک حقیقت ازلی ست 
غدیر مکتب اسلام ناب اهل ولاست 
غدیر کعبه میلاد پیروان علی است 
نبوّت نبوی در غدیر کامل شد 
تمام نعمت حق در غدیر نازل شد 
به آن خدا که جهان وجود را آراست 
به جان امّ ابیها که حضرت زهراست 
تمام هستی شیعه که متصل به همند 
غدیر و غار حرا و حسین و عاشوراست 
به این چهار و به ارواح چارده معصوم علیهماالسلام 
که خط ما ز حرا و غدیر شد معلوم 
خدا و احمد و قرآن و عترتند گواه 
که بی ولای علی هر عبادتی است تباه 
به قلب شیعه نوشتند از ازل میثم 
محمد است رسول و علی ولی‌الله 
به حق که نعمت حق شد تمام بر شیعه 
علی است اول و آخر امام بر شیعه