امروز سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
یا امیرالمؤمنین یا ذالنعم (مدح)

 

در مدح مولا امیرالمؤمنین‌

 

 

یا امیرالمؤمنین یا ذالنعم

 

یا امام المتقین یا ذالکرم

 

اننا جئناک فی حاجاتنا

 

لاتخیبنا و قل فیها نعم

 

ای ز نفس ما به ما اولی علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

نفس احمد! قلب قرآن! رکن دین!

 

شهریار آسمان‌ها در زمین!

 

دست حق! بازوی حق! شمشیر حق!

 

فاتح خیبر! امیرالمؤمنین!

 

دین، علی دنیا، علی عقبا، علی

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

معرفت گم کرده ره در کوی تو

 

حسن تصویر الهی روی تو

 

روی تو از شش جهت سوی خدا

 

چشم و دست آفرینش سوی تو

 

گوشۀ چشمی به سوی ما علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

حسن غیب کبریا شمع دلت

 

کعبۀ دل خانۀ خشت و گلت

 

در کنار خانۀ خشت و گلی

 

وسعت ملک الهی منزلت

 

ای همه پیدا و ناپیدا علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

زادگاه توست آغوش حرم

 

جای پای توست دریای کرم

 

ظرف هستی روز بذلت شرمگین

 

بحر، پیش بخششت از قطره کم

 

قطره گردد در کفت دریا علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی!

 

****

 

یا علی، اول تویی آخر تویی

 

در همه عالم فقط حیدر تویی

 

اختیار نار و جنت دست توست

 

حق و باطل را تویی داور، تویی

 

با تو باشد داوری فردا علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

کیستم من کیستم من کیستم

 

تا بگویم با ولایت زیستم؟

 

آنکه من می‌خواستم تنها تویی

 

آنکه را تو خواستی من نیستم

 

باز می‌خوانم تو را مولا علی

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

تو مرا یاری و من عارم علی

 

تو به از گل من کم از خارم علی

 

هرکه هستی من نمی‌دانم که‌ای

 

هرچه هستم دوستت دارم علی

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

تا که در دریای خون، پاکم کنی

 

تیغ عشقت کو که صدچاکم کن؟

 

دور سلمانت بگردانی مرا

 

زیر پای قنبرت خاکم کنی

 

تا گذاری روی خاکم پا علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

بی‌تو طاعت نار سوزان است و بس

 

بی‌تو ‌تقوا کوه عصیان است و بس

 

بی تو اجر روزه و حج و جهاد

 

شعله‌های سخت نیران است و بس

 

بی‌‌تو توحید است بی‌معنا علی

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

نور مهرت را به ذاتم داده‌اند

 

از ازل آب حیاتم داده‌اند

 

پیشتر از خلقت این روزگار

 

چارده فُلک نجاتم داده‌اند

 

با تو بودم آشنا تنها علی!

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

****

 

ظلمتم؛ با یک نگاهم نور کن

 

سینۀ سیناییم را طور کن

 

گرچه می‌باشد سیه پرونده‌ام

 

«میثمم» با میثمم محشور کن

 

سرفرازم کن، به زهرا، یا علی

 

یا علیّ و یا علیّ و یا علی

 

 

صیام تا قیام 4 – استاد سازگار