امروز جمعه ، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ای خالق زمان و مکان ای خدای من

 

 

ای خالق زمان و مکان ای خدای من 
وی خلق‌کرده هستی خود را برای من 
گفتی که من برای تو باشم هزار حیف 
شیطان گرفت از تو مرا با خطای من 
پروردگار و خالق و مولای من تویی 
من عبدِ دیگران شدم افسوس، وای من 
بیگانه کرد با تو مرا کثرتِ گناه 
ای پیشتر ز بودن من آشنای من 
من دردمند غفلت و بیمار معصیت 
تو هم طبیب درد منی، هم دوای من 
ناز مرا کشی که بری جانب بهشت 
با آنکه هست آتش دوزخ سزای من 
از بس که توبه کرده و بشکسته‌ام دگر 
در محضر تو رنگ‌ندارد حنای من 

باشد گواه عفو تو با این‌همه گناه 
اشک خجالت من و حال دعای من 
یک لحظه بندۀ تو نبودم به راستی 
با آنکه بوده‌ای تو همیشه خدای من 
من«میثمم» اگر چه تهی دستم و فقیر 
مهر علی است ثروت بی‌انتهای من