امروز یکشنبه ، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
امشب سیاه، خیمه هفت آسمان شده

 

امشب سیاه، خیمه هفت آسمان شده

آثار مرگ در رخ مولا عیان شده

امشب طبیب هم به علی گریه میکند

تنها نه اشک دیدۀ زینب روان شده

طفلان کوفه شیر نیارید بر علی

کو عازم سفر به ریاض جنان شده

امشب شود به خلد هم آغوش مصطفی

سرو قدی که از غم زهرا کمان شده

ای نخل ها به جای رطب خون دل دهید

زیرا که لاله زار ولایت خزان شده

امشب بیاد شیر خدا سفرۀ غذا

در هر خرابه سفرۀ بی آب و نان شده

قنبر تو هم بلال شو و یک اذان بگو

کامشب سیه بدیده زینب جهان شده

هر شب اذا شیر خدا بود و کوفه بود

امشب خروش کوفه صدای اذان شده

با خون او بخاک مصلی نوشته اند

محراب، قتلگاه امام زمان شده

(میثم) غم علی نتوان گفت یا نوشت

کار از قلم گذشته و اعجز، بیان شده