امروز سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آمدم بر درگهت با چشم گریان یا علی

 

 

آمدم بر درگهت با چشم گریان یا علی

تو کریم عالمی من بر تو مهمان یا علی

گر چه سر تا پا گناهم زائر قبر توام

روی لطف و مرحمت از من مگردان یا علی

بوده عمری آرزوی من که در شهر نجف

آیم و بوسم ضریحت از دل و جان یا علی

هر که را دردیست من بیمارم از درد گناه

نیست بر دردم به جز لطف تو درمان یا علی

آمدم چون کعبه قبرت را بگیرم در بغل

با تو بندم بار دیگر عهد و پیمان یا علی

آمدم تا از تو پرسم از چه بعد از قرن ها

مانده قبر همسرت از دیده پنهان یا علی

آمدم تا با تو گویم سائلم درمانده ام

باز کن بر من ز رحمت باب احسان یا علی

آمدم تا با تو گویم مرغ جانم را بگیر

از کرم دور ضریح خود بگردان یاعلی

آمدم تا با تو گویم آخر ای چشم خدا

یک نگه کن بر من آلوده دامان یا علی

آمدم تا با تو گویم با همه جرم و خطا

هر که هستم دوستت دارم به قرآن یا علی

ای که می دادی غذای خویش را بر قاتلت

لطف کن بر من که هستم از محبّان یا علی

آمدم تا با تو گویم یا علی دستم بگیر

پیش از آنکه عمر من آید به پایان یا علی